BULETTIN of KNUTD

Editorial Board

ISSN 1813-6796

Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design

Editor-in-Chief:           

Gryshshenko I.M., Dr.Prof, corresponding member of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Deputy Editor-in-Chief:                        

Kaplun V.V., Dr. Prof.

Executive secretary:

Vasylenko V.

Редакційна колегія

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

наукового фахового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design»

СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»

Грищенко Іван Михайлович – головний редактор, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслужений працівник освіти України.

Каплун Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної роботи Київського національного університету технологій та дизайну – заступник головного редактора.

СЕКЦІЯ: МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Панасюк Ігор Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, КНУТД – відповідальний редактор секції.

Зенкін Микола Анатолійович – доктор технічних наук, професор, декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, КНУТД – заступник відповідального редактора секції.

 

Жуйков Валерій Якович – доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою промислової електроніки, декан факультету електроніки, НТУУ «КПІ».

Денисюк Сергій Петрович – доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ «КПІ».

Козирський Володимир Вікторович – доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики НУБІБ України.

Кудря Степан Олександрович – доктор технічних наук, професор, виконуючий обов’язки директора Інституту відновлювальної енергетики НАН України.

Каплун Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, КНУТД.

Шавьолкін Олександр Олексійович – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, КНУТД.

Чабан Віталій Васильович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної механіки та машин, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, КНУТД.

Піпа Борис Федорович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної механіки та машин, КНУТД.

Комаров Микола Сергійович – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, КНУТД.

Задерей Петро Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики, КНУТД.

Місяць Володимир Петрович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної механіки та машин, КНУТД.

Злотенко Борис Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханiчних систем, КНУТД.

Хоменко Володимир Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії, КНУТД.

Grmela Lubomír – professor, Ing., CSc., Brno University of Technology, Czech Republic.

Litvine Igor – professor, Phd, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa.

Majewski Włodzimierz professor, Phd, Rektor Bydgoska Szkola Wyzsza (Poland).

Styp-Rekowski Michał – Prof. dr hab. ing., Bydgoska Szkola Wyzsza (Poland).

Salwiński Józef – Prof., dr hab. inż. AGH University of Science and Technology  (Poland)

Zoltowski Bogdan – professor, Phd, University of Science and Technology (Poland).

Łunarski Jerzy – Prof. dr hab. ing., Rzeszow  University of Technology (Poland).

Norbert RadekProf., dr hab. ing., Kielce University of Technology (Poland).

 

СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ШВЕЙНЕ І ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. МЕТРОЛОГІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Березненко Сергій Миколайович - доктор технічних наук, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД – відповідальний редактор секції.

Слізков Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, КНУТД – заступник відповідального редактора секції.

 

Галавська Людмила Євгеніївна – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва, КНУТД.

Гаркавенко Світлана Степанівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри, КНУТД.

Лукаш Д. – доктор технічних наук (Чехія).

Очеретна Л. – доктор технічних наук (Чехія).

Павлова М. - доктор технічних наук (Польща).   

Славінська Алла Людвигівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, ХНУ.

 

Супрун Наталія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, КНУТД.

Зенкін Анатолій Семенович – доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, КНУТД.

Здоренко Валерій Георгійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, КНУТД.

Федін Сергій Сергійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, КНУТД.

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ХІМІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ, ФАРМАЦЕВТИЧНІ

Барсуков В'ячеслав Зіновійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, КНУТД відповідальний редактор секції.

Касьян Едуард Євгенович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра - заступник відповідального редактора секції.

 

Баула О.П. – кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД.

Астрелін Ігор Михайлович – доктор технічних наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ».

Савченко Богдан Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, КНУТД.

Білошенко Віктор Олександрович – доктор технічних наук, професор, заступник директора, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України.

Воронов Станіслав Андрійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, Національний університет «Львівська політехніка».

Загорій Гліб Володимирович – доктор фармацевтичних наук, генеральний директор ПРАТ «Дарниця».

Картель Микола Тимофійович – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України.

Кузьмінський Євген Васильович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ».

Левицький Володимир Євстахович – доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Ліщук Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, генеральний директор ПАТ «Чинбар».

Савельєв Юрій Васильович – доктор хімічних наук, професор, заступник директора, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Скорохода Володимир Йосипович – доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Плаван Вікторія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, КНУТД.

Данилкович Анатолій Григорович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, КНУТД.

Страшний Владислав Володимирович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри промислової фармації, КНУТД.

Суберляк Олег Володимирович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас, Національний університет «Львівська політехніка».

Тихонов Олександр Іванович - доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології парфумерно-косметичних засобів, Національний фармацевтичний університет.

 

СЕКЦІЯ: ДИЗАЙН ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Колосніченко Марина Вікторівна – доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу, КНУТД – відповідальний редактор секції.

Чернявський Костянтин Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри рисунка та живопису, заступник голови Національної спілки художників України, КНУТД – заступник відповідального редактора секції.

 

Балаш Душан –  професор, галерея «VEBA», м. Кошице (Словакія).

Кандрач Йозеф  –  професор, галерея «Липани», м. Липани (Словакія).

Кузнєцова Ірина Олексіївна – доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний авіаційний університет.

Ніколаєва Тетяна Вадимівна – кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України, завідувач кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД.

Ніколов Енчев Енчо – професор, директор Міжнародного навчального центру Міжнародної Асоціації університетів «Платон» (Болгарія).

Причепій Євген Миколайович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, політології, українознавства, КНУТД.

Яковлєв Микола Іванович – доктор технічних наук, професор кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 

Відповідальний секретар редакційної колегії – Василенко Вікторія Миколаївна

Щоб стати зовнішнім рецензентом, будь ласка, заповніть форму.

Ми зв'яжемося з вами та обговоримо всі умови співпраці.

           

Becoming a Peer Reviewer

If you are interested in reviewing for our journals, please join us!

    Peer reviewers should meet the following qualifications:
  • Experience writing, editing, and/or reviewing scientific or professional publications.
  • Specialized knowledge and professional experience

  

   To Apply

   Please send a letter of interest.
   Describe your qualifications and relevant experience, including any publications.
   Please include a list of the types of articles or topics you would be interested in reviewing.